AKTUALNOŚCI


Apel do Senatu, Sejmu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

My, twórcy, artyści i producenci, zrzeszeni w organizacjach będących sygnatariuszami niniejszego apelu, zwracamy się do Senatu, Sejmu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o przegłosowanie bez żadnych opóźnień i w formie zaaprobowanej przez Sejm 28 czerwca 2024 roku, a wcześniej ustalonej z nami w trakcie wielomiesięcznych konsultacji, ustawy o prawie autorskim, wprowadzającej m.in tantiemy z internetu dla polskich twórców.

Przypominamy, iż polscy twórcy czekali na realizację swojego prawa do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania swoich dzieł w internecie niezwykle długo, a prawa, które zapewnia im w/w ustawa, obowiązują od dawna we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wyrównanie praw twórców polskich i europejskich jest po prostu aktem sprawiedliwości dziejowej.

Jednocześnie chcemy zapewnić o pełnym wsparciu ze strony organizacji i związków polskich twórców i producentów dla wypracowania niezbędnych procedur, które pozwolą na otrzymywanie sprawiedliwych proporcjonalnych wynagrodzeń wszystkim wytwórcom treści rozpowszechnianych za pośrednictwem szeroko rozumianego internetu.

Gildia Reżyserów Polskich
Gildia Scenarzystów Polskich
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
Polska Akademia Filmowa
Stowarzyszenie Filmowców Polskich