O nas


Spektakularne sukcesy polskiego kina są wynikiem udanych reform przeprowadzonych w kinematografii. Powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a wcześniej uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o kinematografii, przyczyniły się do powrotu naszego kina do formy, którą docenili polscy widzowie i krytycy, europejskie festiwale i Amerykańska Akademia Filmowa.

Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich, nawiązując do dobrej tradycji tzw. Rady Reżyserów (Koła Reżyserów istniejącego kiedyś przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich), czuje się powołany do i odpowiedzialny za kontynuowanie tych reform.

Praktyka życiowa stworzyła nowe problemy i postawiła nowe wyzwania przed środowiskiem filmowym, których rozwiązywanie i którym sprostanie nie może się udać bez naszego udziału. Uważamy, że w czasach, gdy fetyszyzuje się box-office, a film traktowany jest jak doraźny produkt przemysłu rozrywkowego, to reżyserzy, dla których film wciąż pozostaje przede wszystkim dziełem sztuki, powinni mieć decydujący wpływ na przyszłość polskiego kina. Jesteśmy przekonani, że jego kształt nie powinien być ograniczony do trójkąta producent-dystrybutor-widz, a spuścizna i dorobek polskiego kina zobowiązują twórców do utrzymania kontaktu z tym ostatnim według najlepszych standardów.

Napisz do nas

 

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Holland, honorowa przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich

Joanna Kos-Krauze, przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich

Borys Lankosz, zastępca przewodniczącej Gildii Reżyserów Polskich

Kasia Adamik, członkini zarządu Gildii Reżyserów Polskich

Andrzej Jakimowski, członek zarządu Gildii Reżyserów Polskich

Anna Kazejak, członkini zarządu Gildii Reżyserów Polskich

Andrzej Saramonowicz, członek zarządu Gildii Reżyserów Polskich

Maria Zmarz-Koczanowicz, członkini zarządu Gildii Reżyserów Polskich

 

dyrektor Gildii Reżyserów Polskich: Magdalena Lankosz

Chcesz wspierać działalność statutową Gildii Reżyserów Polskich?

Prosimy o dokonywanie wpłat:

Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich
ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
Nazwa banku: PKO Bank Polski
NR KONTA: 89 1020 1042 0000 8002 0302 4411
tytułem: darowizna na rzecz Gildii Reżyserów Polskich
Wszystkim darczyńcom dziękujemy