AKTUALNOŚCI


Tarcza antykryzysowa dla kinematografii

Dzięki wspólnym ustaleniom przedstawicieli środowiska filmowego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zaktualizowanej tarczy antykryzysowej znajdą się oczekiwane od dawna przez filmowców zapisy, dotyczące składki 1,5 % przychodu pobieranej od nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Składka ta nie jest nowym podatkiem i nie obciąża widzów. Będzie popierana wyłącznie od podmiotów świadczących usługę VOD. Analogiczną opłatę wnoszą od dawna m.in. nadawcy telewizyjni, właściciele kin, dystrybutorzy, czyli podmioty, które czerpią przychody z eksploatacji dorobku polskiej kinematografii.

Składka, którą nadawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie wpłacać będą do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zasili pulę środków na produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych.