AKTUALNOŚCI


Występujemy w obronie podstawowych zasad

Gildia Reżyserów Polskich wyraża głębokie zaniepokojenie selekcją filmów na tegoroczny Konkurs Główny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wybór dokonany przez Zespół Selekcyjny został zlekceważony decyzją Komitetu Organizacyjnego.

Jest to kolejny dowód − obok likwidacji funkcji Dyrektora Artystycznego − na rezygnację organizatorów Festiwalu z artystycznych priorytetów na rzecz „branżowych” układów. W takim kształcie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych nie będzie w stanie dotrzymać kroku rozwojowi polskiego kina. Grozi mu prowincjonalizacja oraz bojkot ze strony artystów, którzy będą zmuszeni szukać innego, bardziej wiarygodnego forum dla swojej twórczości.

Dlatego występujemy w obronie podstawowych zasad: niezależność Zespołu Selekcyjnego powinna być zagwarantowana w regulaminie Festiwalu, a merytoryczna decyzja tego zespołu nie powinna podlegać ingerencji sponsorów reprezentowanych przez Komitet Organizacyjny. Ma to znaczenie nie tylko dla jakości Festiwalu ale także dla kondycji polskiego kina.

Zarząd Gildii Reżyserów Polskich w składzie:

Agnieszka Holland,
Andrzej Jakimowski,
Joanna Kos-Krauze,
Łukasz Ronduda
Andrzej Saramonowicz,
Leszek Dawid,
Sławomir Fabicki,
Borys Lankosz,
Paweł Maślona,
Janusz Zaorski