AKTUALNOŚCI


Czas na TANTIEMY Z INTERNETU!

Wspieramy uczciwe wynagradzanie polskich twórców filmowych za korzystanie z ich pracy w internecie. Postulujemy ustawowe zapewnienie odpowiedniego, proporcjonalnego i niezrzekalnego wynagrodzenia za eksploatację filmów w internecie.

2,3 miliarda zł – takie przychody osiąga dziś rynek VOD w Polsce*

* według szacunków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

0 zł – tantiemy wypłacone polskim twórcom

O co chodzi?

20 czerwca 2022 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To bardzo ważny dla twórców akt prawny, który ma na celu wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dalej „dyrektywą DSM”) regulującej m.in. kwestię wynagrodzenia za eksploatację filmów w internecie.
Dyrektywa DSM jest odpowiedzią Unii Europejskiej na aktualne wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych w obszarze prawa autorskiego, który zmienia sposób, w jaki tworzy się, produkuje i eksploatuje utwory.

Co ten Projekt oznacza dla filmowców?

Twórcy filmów zyskają niezbywalne prawo do wynagrodzenia (tantiem) za eksploatację utworu w ramach usług VOD.

mapa

Polska pozostaje jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, które wciąż nie wdrożyło dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

Czas na wdrożenie dyrektywy minął 7 czerwca 2021 roku, czyli ponad  587 dni temu.

Dlaczego warto nas wesprzeć?

Pandemia przyspieszyła zjawisko odchodzenia od tradycyjnych form korzystania z twórczości filmowców na rzecz wielkich platform VOD. Za zmianą wykorzystywania pracy twórców powinna pójść zmiana sposobu ich wynagradzania.

FAQ, czyli rozwiewamy najczęstsze mity na temat tantiem

“Dlaczego mam dwa razy płacić za to samo, skoro zapłaciłem już za subskrypcję?”

Tantiemy nie są żadnymi dodatkowymi opłatami i nie płaci ich widz. To systemowe zobowiązanie, działające w Polsce od wielu lat np. na polu kin czy telewizji. Dzięki niemu platformy streamingowe zobowiązane będą do dzielenia się z twórcą zyskami z jego dzieła.

“System proponowany przez Netflix będzie działał bez żadnych pośredników, więc będzie wydajniejszy”

System pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania został stworzony po to by zniwelować znaczne dysproporcje w relacjach między pojedynczym twórcą a dużą zagraniczną platformą. Działa on bardzo efektywnie na innych polach eksploatacji (np. wyświetlanie w kinach, nadawanie, reemisja). Deklarowana „bezpośredniość” Netflixa nie zapewni twórcom wyższych wynagrodzeń ani bardziej sprawiedliwego podziału zysków, wręcz przeciwnie, może sprawić, że platforma będzie miała zupełną dowolność w wynagradzaniu twórców i może wykorzystywać swoją silną pozycję.

“Rozwiązanie oparte na uzgodnieniach kontraktowych są bardziej partnerskie i korzystniejsze dla twórców”

Nie ma mowy o partnerstwie, gdy występuje tak znacząca dysproporcja sił. Uzgodnienia kontraktowe proponowane przez np. Netflix zawierają znaczne ograniczenia podmiotowe (katalog twórców objętych programem) oraz przedmiotowe (dotyczą np. tylko produkcji oryginalnych Netflixa). Wypłacane są też najczęściej po spełnieniu wyśrubowanych kryteriów i osiągnięciu bardzo wysokich wyników oglądalności. Tantiemy gwarantowane ustawowo obejmują wszystkich twórców i wszystkie platformy, na jasnych i sprawiedliwych zasadach.

“Konieczność płacenia tantiem sprawi, że tzw. opłaty subskrypcyjne zostaną podwyższone”

Te same obawy towarzyszyły wprowadzeniu opłaty audiowizualnej pobieranej od dostawców VOD na rzecz PISF, wynoszącej 1,5% przychodu i obowiązującej od lipca 2020 roku. Wówczas również straszono podwyżką cen, jednak nic takiego się nie wydarzyło.

Działamy wspólnie!

logotypy

Zachęcamy do odwiedzania strony https://www.tantiemyzinternetu.pl/

Piszą o nas!