Sygnatariusze skierowali go do przedstawicieli wszystkich opcji politycznych apelując o poparcie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Pierwszy raz tak wiele organizacji ze świata kultury mówi jednym głosem.