AKTUALNOŚCI


Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Stowarzyszenie Filmowców Polskich to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. Od 1966 roku nieprzerwanie dba o interesy twórców i środowiska filmowego. SFP ma niezwykle szeroki zakres działania. Od ochrony filmowców i zawodów filmowych, poprzez zbiorowy zarząd prawami autorskimi, aż po promocję i upowszechnianie kultury filmowej w Polsce i zagranicą oraz produkcję filmową.

Laureaci Nagród 50-lecia SFP, fot. Borys Skrzyński/ SFP

Prezesem SFP jest Jacek Bromski, a Wiceprezesami są Karolina Bielawska i Dariusz Gajewski. Stowarzyszenie Filmowców Polskich liczy dzisiaj około 1800 członków. Są to ludzie wszystkich zawodów filmowych – reżyserzy fabularzyści i dokumentaliści, operatorzy, animatorzy, montażyści, scenarzyści, charakteryzatorzy, kostiumografowie, scenografowie, dekoratorzy wnętrz, kompozytorzy, reżyserzy oraz operatorzy i montażyści dźwięku, specjaliści od efektów specjalnych, kaskaderzy, aktorzy, kierownicy produkcji, producenci, pracownicy twórczy i techniczno-twórczy branży filmowej, a także krytycy, historycy i publicyści filmowi. Podstawowym, naczelnym zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona ludzi filmu i zawodów filmowych. Członkowie są największą wartością Stowarzyszenia, dlatego opieka nad nimi i wspieranie ich jest jednym z głównych celów działalności organizacji. Dotyczy to przede wszystkim ludzi na początku drogi zawodowej oraz seniorów. Członkowie SFP mogą korzystać m.in. z należącego do Stowarzyszenia Domu Pracy Twórczej – Starej Łaźni w Kazimierzu Dolnym.

Stowarzyszenie od wielu lat skutecznie walczy o korzystne ustawodawstwo, zgodne z interesem naszej kinematografii i chroniące twórców polskiego kina. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przede wszystkim prezesa Jacka Bromskiego, udało się wywalczyć korzystne zmiany w prawie autorskim oraz – w dużym stopniu – uchwalić Ustawę o kinematografii, powołującą Polski Instytut Sztuki Filmowej. SFP stało się głównym partnerem Instytutu, wraz z KIPA oraz innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, biorąc udział w najważniejszych inicjatywach PISF. Stowarzyszenie angażowało się w prace nad systemem eksperckim i budowanie programów operacyjnych, nad powołaniem regionalnych funduszy filmowych i w prace nad nowelizacją Ustawy o mediach publicznych i o prawie autorskim.

Reżyser Mateusz Rakowicz i operator Jakub Czerwiński. Plan filmu “Romantik”, fot. Mathilde Galis/Studio Munka-SFP/ G.R.E.C.

Wspólnie z innymi organizacjami w 2013 roku powołało stowarzyszenie Kreatywna Polska, które działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie oraz zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej, w tym naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej. Obecnie największym wyzwaniem zarówno Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Kreatywnej Polski, jak i wszystkich polskich środowisk kultury jest walka z piractwem medialnym, w tym także z politycznym na nie przyzwoleniem. Stowarzyszenie cały czas współpracuje z najważniejszymi instytucjami państwowymi w procesach legislacyjnych, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, konsultując akty prawne na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim.

Częścią Stowarzyszeniu jest jedna z najbardziej skutecznych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – ZAPA, czyli Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. ZAPA reprezentuje reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu, scenografów, kostiumografów, operatorów dźwięku, montażystów oraz producentów dzieł audiowizualnych. Jako pierwsza w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, uzyskała certyfikat jakości ISO.

Premiery Studia Munka-SFP. Jerzy Kapuściński – dyrektor artystyczny Studia Munka-SFP, Jacek Bromski – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Ewa Jastrzębska – dyrektor ds. produkcji Studia Munka-SFP, fot. Borys Skrzyński/ SFP

Studio Munka działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich jest jedynym polskim producentem filmowym, którego głównym zadaniem jest wsparcie młodych twórców, a zwłaszcza debiutantów. W ramach programów dla młodych twórców: „30 Minut”, „Pierwszy Dokument”, „Młoda Animacja” powstają dziesiątki krótkometrażowych filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych. Studio prowadzi także programy „60 minut” i „Debiut Pełnometrażowy”. Filmy Studia Munka zdobyły nagrody na najważniejszych polskich festiwalach, z Festiwalem Filmowym w Gdyni na czele, objechały cały świat, od Clermont-Ferrand do Palm Springs i Sundance. Studio doczekało się nominacji i nagrody Europejskiej Akademii Filmowej, nominacji do IDA Awards oraz miejsc na oscarowej shortliście.

SFP należy do głównych organizatorów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego imprezy, jest fundatorem producenta wydarzenia – Pomorskiej Fundacji Filmowej. Podczas festiwalu od lat 70. odbywa się kluczowe dla środowiska – coroczne Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na którym omawiane są najbardziej istotne problemy twórców. SFP jest współorganizatorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, który pod kuratelą Stowarzyszenia przeżywa obecnie swój rozkwit.

Armen Mekhakyan i Tomasz Raczek prowadzą Kinokozetkę w kinie Kultura, fot. Borys Skrzyński/ SFP

Prowadzone przez SFP jedno najstarszych i najpiękniejszych w Warszawie Kino Kultura mieści się w samym centrum Królewskiego Traktu, przy Krakowskim Przedmieściu 21/23. Kultura prezentuje ambitne kino polskie i światowe, należy do sieci Europa Cinemas oraz do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. To popularne miejsce organizacji przeglądów, festiwali, jubileuszy, konferencji branżowych. Znakomita restauracja Kultura to ulubione miejsce towarzyskich i zawodowych spotkań filmowców. Obie sale kina: Kultura na 234 miejsc oraz Rejs z 60 miejscami są nowocześnie wyposażone i dostosowane do projekcji cyfrowych.

W strukturze Stowarzyszenia Filmowców Polskich funkcjonuje także Polish Film Promotion (PFP). Działając w ścisłej współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz innymi przedstawicielami polskiej branży filmowej, PFP ma dbać o spójną promocję i komunikację polskiego filmu, w tym kompleksową obsługę działań PR związanych z naszą kinematografią na arenie międzynarodowej. Polish Film Promotion będzie odpowiadać za realizację kampanii promocyjnych i informacyjnych, związanych z udziałem polskich filmowców w międzynarodowych festiwalach. Polish Film Promotion zajmuje się budowaniem marki Polish Cinema, stanowiącej swoisty parasol dla wszystkich obszarów audiowizualnych w Polsce, która ma służyć promocji polskiej kinematografii na świecie.

Polscy reżyserzy na festiwalu w Cannes 2017. Agnieszka Holland, Roman Polański, Dorota Kędzierzawska, Tomasz Wasilewski, Jerzy Skolimowski, Małgorzata Szumowska, Ryszard Bugajski, Jacek Bromski, Kuba Czekaj, Olga Chajdas, Krzysztof Zanussi, fot. Agata Dąbrowska/ bindupphoto.pl

Stowarzyszenie Filmowców Polskich, w swoim kompleksowym spojrzeniu na rynek filmowy, zajmuje się także wsparciem dystrybucji filmowej. W tej dziedzinie SFP kładzie nacisk na: propagowanie w kraju i za granicą polskiej sztuki filmowej oraz upowszechnianie kultury filmowej w społeczeństwie. W działaniach tych ma pomóc specjalnie w tym celu stworzony program „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”. O wsparcie ze wspomnianego programu mogą ubiegać się dystrybutorzy filmów polskich, europejskich oraz dzieł należących do klasyki kina, przy czym powinny one trwać nie mniej niż 60 minut. Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach trwających minimum godzinę. Wszystkie dzieła filmowe powinny też znajdować się przed premierą w Polsce.

„Magazyn Filmowy” oraz serwis www.sfp.org.pl, których wydawcą jest Stowarzyszenie, stanowią znakomitą platformę dyskusji o polskim kinie oraz źródło informacji o działalności Stowarzyszenia. Wywiady z wybitnymi osobowościami polskiego kina, raporty, opisy zjawisk istotnych dla środowiska, relacje z festiwali, zapowiedzi premier polskich filmów, omówienia książek filmowych i wydawnictw DVD/BD, aktualny box office, nowinki techniczne, ważne wydarzenia branżowe, istotne zmiany w prawie i fakty z działalności instytucji publicznych – to wszystko można znaleźć na stronach „Magazyn Filmowy” oraz serwis www.sfp.org.pl.

Sekcja „Gdynia Dzieciom” Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, fot. Borys Skrzyński/ SFP

„Polskie Kino Młodego Widza” to program prowadzony przez SFP od 2004 roku. Służy on zapoznawaniu widzów w kraju i za granicą z dorobkiem polskiego kina dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu programowi polskie filmy trafiły do widzów na całym świecie, a sekcja „Gdynia Dzieciom” Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, której częścią są także zajęcia warsztatowe, przyciąga corocznie kilka tysięcy widzów i uczestników. Wśród nich także osoby niepełnosprawne – SFP jest bowiem jedną z instytucji, które jako pierwsze promowały ideę kina bez barier, z audiodeskrypcją lub językiem migowym.

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przyznawane od 2007 roku, trafiają w ręce reprezentantów wielu zawodów: reżyserów, operatorów, ale także tych, których praca jest mniej nagłaśniana, a jednak niezbędna, czyli dźwiękowców, montażystów, scenografów, kostiumografów, kierowników produkcji oraz pisarzy czy krytyków. Nagroda SFP przyznawana jest za całokształt dokonań artystycznych. Ludzie, którzy ją otrzymali, kształtowali oblicze polskiego filmu, choć nierzadko ich praca znikała w cieniu wielkich nazwisk. Swoje laury – Złote Taśmy – przyznają także krytycy, skupieni w Kole Piśmiennictwa przy Stowarzyszeniu i w polskiej sekcji FIPRESCI – Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej. Najmłodsza nagroda, w powstaniu której SFP miało znaczący udział, to „Perspektywa”, dedykowana pamięci Janusza „Kuby” Morgensterna. Wyróżnienie to trafia do debiutantów i młodych twórców.

Małgorzata Szumowska („Body/Ciało”) odbiera “Złotą Taśmę” z rąk Jacka Bromskiego, prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, fot. Borys Skrzyński/ SFP

Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest znane szeroko na świecie, jest liderem organizacji filmowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest członkiem najważniejszych światowych organizacji audiowizualnych takich jak FERA, AIDAA, CISAC, AGICOA, FIPRESCI oraz CIFEJ.

Więcej o Stowarzyszeniu Filmowców Polskich:

www.sfp.org.pl